16.5.2018 / Gösterim Sayısı : 371

%30 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayan 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (15).maddesi olan Düve Alım Desteği (Tebliğ No:2018/21) 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Düve alım desteği başvuruları 08 Mayıs 2018 - 06 Haziran 2018 tarihleri arasında olup 30 (otuz) gündür. Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole, Belçika Mavisi ve Jersey ırklarından (Jersey ırkı düveler Doğu Karadeniz Bölgesi dahilindeki illerde) olmalıdır.

Desteklemeye esas 2018 yılı gebe düve fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-13 aylık boş dişi sığır fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

Başvurular İl ve İlçe Müdürlüklerimize yapılacaktır.


''