Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Şube Müdürlüğü Görevleri

​1) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

2) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

3) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

4) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

5) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

6) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

7) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş

esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

8) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

9) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

10) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

11) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

12) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

13) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

14) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

15) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

16) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

17) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

18) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

19) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

20) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,

21) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.

22) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

23) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak


Şube Müdürlüğü Personeli

​Hayvan Sağlığı Yetiştiricilği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

Harun ALACA

1998 yılında Ağrı İli Patnos İlçesinde doğdum. İlk Öğretimimi Patnos Cumhuriyet İlk Öğretim Okulunda, Lise eğitimimi Patnos lisesinde tamamladım. 2012 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldum. 2013 yılında Patnos İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak göreve başladım. 2015 ve 2016 yılları arasında aynı İlçede vekâleten İlçe Müdürlüğü görevini yaptım. 2016 ve 2017 yılları arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde Gıda Kontrolörü olarak görev yaptım. 06.03.2017 tarihi ile 06.11.2017 tarihleri arasında Ağrı Belediye Başkanlığında Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yaptım. 07.11.2017 tarihi itibari ile Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak göreve başladım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

1Harun ALACAŞube Müd.V.
2Sadun KILIÇVeteriner Hekim
3Çetin OĞURVet.Sağ.Tek.
4Cemal ÇAKANBilgisayar İşl.
5Hakan AYDEMİRVeteriner Hekim 4/B
6Ahmet KARAHANVeteriner Hekim
7Yücel BOYACIMühendis 
8Öztekin AKTAŞVeteriner Hekim
9Atakan SEZGİNVeterine Hekim
10Ramazan AYDINVeteriner Hekim
11Mustafa BENGİVeteriner Hekim
12Gökhan YILDIRIMVeteriner Hekim
13Volkan Baştuğ SUKASVet.Sağ.Tek.
14Bekir Gökhan OKUTANVeteriner Hekim
15Yavuz Selim BİLGİNVeteriner Hekim
16Engin ERCANMühendis
17Davut DURAKVet.Hek.
18Gamze ÇATALYÜREKVet.Hek.
19İlker ÖZERVet.Hek.
20Mehmet DEMİRKIRANVet.Hek.
21Murat BULUTVet.Hek.
22Mustafa Emre KAYALIVet.Hek.
23Soner ÖKSÜZLERVet.Hek.
24Onur GÜRBÜZMühendis
25Ali Adem ALKAYAMühendis
26İbrahim Bülent ÇATLIMühendis
27Cuma ORTAKAYAVet.Sağlk.Teknis
28Alper KAPLANVet.Sağlk.Teknis
29Ali SERKİNVet.Hek.
30Mustafa KARAHANVeteriner Hekim
31Erhan KAYAVeteriner Hekim


''