Kalite Yönetim Sistemi

Kalite El Kitabı

İş Tanımları

Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Yetiştiricilği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye Birimi

Hukuk Birimi

Sivil Savunma Birimi

FORMLAR

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu.docx

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi.DOC

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.docx

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı.docx

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu.docx

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi xxx.docx

Form_7 Güncel Doküman Formu.doc

Form_8 KYS DOKÜMAN SAKLAMA SÜRELERİ FORMU.DOC

Form_9 Revizyon İstek Formu.doc

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu.doc

Form_11 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU.doc

Form_12 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU.doc

Form_13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.doc

Form_14 Kalibrasyon Takip Formu[326].doc

Form_15 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.doc

Form_16 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.docx

Form_17 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.docx

Form_18 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu.doc

Form_19 EĞİTİM KAYIT - KATILIM FORMU.doc

Form_20 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU (2).doc

Form_21 ORYANTASYON EĞİTİMTUTANAĞI.doc

Form_22 ĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME FORMU.doc

Form_23 calisan_oneri.doc

Form_24 sikayet.doc

Form_25 (Yıllık - Mazeret İzin Formu).docx

Form_26 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu).docx

Form_27 (kısa süreli izin ve görev formu).docx

Form_28 (Yurt Dışı İzin Formu).doc

Form_29 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi).docx

Form_30 (Devlet Memuru Yemin Formu).docx

Form_31 (İşçi İzin İstek Formu).docx

Form_32 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu).docx

Form_33 (Bilgi Notu Formu).docx

Form_34 (Görüş Bildirme Formu).docx

Form_35_On_Mali_Kontrol_Raporu.docx

Form_36 Vekalet Formu.docx

Form_37 Yetki Devri Formu.docx

Form_38 Görev Devri Formu.docx

Form_39 Hata Bildirim Formu.docx

Form_40 Tutanak Formu.docx

Form_41 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu.docx

Form_42 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu.docx

Form_43 içkontrol İzleme (soru) formu.docx

Form_44 (Temel Süreç Tanım Formu) (2).doc

Form_45 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri.docx

Form_46 (Ortak Görev ve Sorumluluklar).docx

Form_47 iş süreçleri evrak takip formu.docx

Form_48 (on_mali_kontrol_formu).docx

Form_49 Süreç İzleme Formu.docx

Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu).docx

Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.).docx

Form_52 (Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu).docx

Form_53 (Yılı Prog. Süreç Det.Formu).docx

Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u.docx

Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu).docx

Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu).docx

Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.).docx

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu).docx

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu).docx

Form_60 (Mevcut Durum Formu).docx

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu).docx

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu).docx

SÜREÇLER

PROSEDÜRLER

YAZIŞMALAR

​İçerik Hazırlanıyor

Organizasyon Şeması

Ortak Görev ve Sorumluluklar

''