T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP 13. ETAP TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 28.8.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2006 yılından bu yana uygulanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" nın 13. etabı ile ilgili tanıtım toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KKYDP 13. Etap başvuruları hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN; Bakanlığımızca 2006 yılından itibaren devam eden hibe programları çerçevesinde bugüne kadar ilimizde 64 adet yatırım projesi için başvuru yapılmış olup bunlardan 43 Adet proje Bakanlığımızca onaylanmıştır diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Onaylanan 43 Adet projeden 35 Adet proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalanarak yatırım programı başlatılmış, 21 proje nihayete erdirilmiştir.  2006 yılında itibaren tamamlanan 21 projenin toplam maliyeti 10.540.000,00 TL olup yatırımcılarımıza 5.270.000,00 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiştir.

Kırsalda gelişme temel eksenli programda asıl amaç ise tarımsal ürünlerin işlenerek ilave katma değer sağlayacak şekilde pazara sunulmasının sağlanması ve buna bağlı olarak tarımsal sanayinin geliştirilmesidir. 

Bu yıl yayınlanan kırsal kalkınma mevzuatı ile son 3 etaptır uygulanan IPARD illeri ayrımı kaldırılarak, programımız kapsamına artık tüm sektörler dâhil edilmiştir. Yani hayvansal ve su ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra, küçükbaş-büyükbaş hayvancılık ve hindi, kaz üretim tesisleri, mantar üretim tesisi için de artık ilimizde başvuruda bulunulabilecektir. Kırsal Altyapı Yatırımları kapsamında küçük üreticilerimize yönelik olarak örtü altı üretim, meyve bahçelerinin don ve dolu zararına karşı korunmasına yönelik tesisler, ahır-ağıl ekipmanları temini gibi makine ekipman alımları da proje kapsamında hibeden yararlanabilecektir.

Gerçek ve tüzel kişiler ile kooperatiflerin de başvurabileceği program kapsamında yeni yatırımlarda tüzel kişiler için hibeye esas tutar 2.500.000-TL, gerçek kişiler için ise 1.250.000 TL'dir. Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı yatırımları için ise bu tutarlar 1.250.000-TL ile 750.000-TL olup, kırsal alt yapı yatırımları için 500.000,00 TL dir. projesi uygun bulunan yatırımcılarımız bu tutarlar dâhilinde kalan harcamalarının %50 sini hibe olarak alabileceklerdir.''

 

Başvurular internet üzerinden kayıt yapılarak gerçekleştirilecektir. Programa yönelik tüm mevzuat bakanlığımız internet sitesinde yer almakta olup, istenilen belge ve dokümanlar ile hazırlanacak başvuru formu ve iş planı formatları da yine aynı siteden temin edilebilecektir" dedi.

Tanıtım Toplantısı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknik personellerinin yaptığı bilgilendirme sunumu ve alınan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

 

Proje için son başvuru tarihi 30 Eylül 2019 dur.