T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İŞLETME SAHİPLERİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Yayın Tarihi : 25.12.2019

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından İşletme sahiplerine Etiketleme Yönetmeliği" hakkında bilgi verildi.

Etiketleme yönetmeliği 26/01/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında 31.12.2019 itibari ile üretim ,satış ve toplu tüketim yerlerine yeni bildirim zorunlulukları getiren yönetmelikte yapılan değişiklikler ile ilgili işletme sahipleri ve çalışanlara bilgi verilmiştir.

Bilgilendirme çalışmaları bizzat işletmeci ve çalışanlara ulaşılarak yapılmış olup Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Etiketlemelerde; Ürün türü, menşe ve özellikleri ile ürün içerinin doğru yazılması konularında uyarılarda bulunan Ağrı Gıda Kontrol Görevlileri, aynı tipte olan ürünlere yanlış özellikler yazılması ya da ikame ürünlere yanıltıcı içeriklerin koyulmasının yasak olduğu konularında bilgiler verdi. Ayrıca; etiketlerin şekil şartlarının ve içeriğinin nasıl olması konusunda detaylı bilgiler verildi.

Yönetmelik gereği hazır paketli ürünlerde enerji bildirimi ile toplu tüketim yerlerinde Gıdanın Adı ve Allerjen maddelerin bildirimi gibi zorunlu hale gelen konular işletmeci ve çalışanlara anlatılmış ve İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelince hazırlanan Etiketleme Yönetmeliği (Besin Bildirimi) el kitapçığı dağıtılmıştır.

SON TARİH 1 OCAK 2020

"Hazırlanan yeni yönetmelik de tarım ve gıda güvenliği dâhil birçok alanda toplumun tüm kesimleri ve ekonominin tüm aktörleri açısından önem taşıyor. 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan 'Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği', tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemenin yanı sıra gıdaların etiketlenmesi, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve sorumlulukları belirliyor.