T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Su Ürünleri Denetimleri Yapıldı

Yayın Tarihi : 13.1.2020

1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU KAPSAMINDA İÇSULARDA VE PERAKENTE SATIŞ NOKTALARINDA  SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ YAPILDI

Bakanlığımızın Su Ürünleri kaynaklarının korunması, etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ile kontrolüne dair hususları ihtiva eden 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve özellikle doğal su kaynaklarımızın, balıklar başta olmak üzere sucul canlıların korunması için kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, tüm ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılması planlanmıştır.

İlimizde de 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında iç sularda ve perakende satış noktalarında denetimler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN yapılan denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada; ''Balıkçılığımızın sürdürebilir olması için kaynaklarımızın korunması, balıkçılarımızın bu konuda kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek İl Müdürlüğümüz Personelleri tarafından Balıkçılığımızın gelişmesi için denetimlerin devam edeceğini'' bildirdi.