T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ULUSAL KIRSAL AĞ HAZIRLIK TOPLANTISI ve PROJE SEÇİMİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 4.2.2020

IPARD Ulusal Kırsal Ağ Projesi kapsamında 10-12 Mart 2020 tarihinde Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST etkinliği gerçekleştirilecek olup, UKAFEST için ilimizi temsilen 3 projenin seçimi yapıldı. İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müdürümüz Kenan Engin başta olmak üzere TKDK , SERKA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ,Ağrı Belediyesi ,Ziraat Odası ve kurumumuzun il ve ilçe  temsilcilerinin katılımı ile  proje seçimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığınca; Kırsal Kalkınma Programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, Kırsal kalkınma politikalarının ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak, Kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı ve başarılı uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacı ile bakanlığımız bünyesinde Avrupa Birliği IPARD Programı kapsamında 'Ulusal Kırsal Ağ' kurulmuştur.

Ulusal Kırsal Ağ'ın temel amaçlarından biri yerel ve merkez arasında işbirliği yapılması, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması ve başarılı iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu yapının içinde kırsal kalkınmaya dahil tüm kamu kuruluşları, odalar, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yerel eylem grupları(YEG), çiftçiler ve kırsal girişimcilerin temsilcileri yer  alacaktır.