T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ PROGRAMI 13.ETAP SONUÇLARİ BELLİ OLDU

Yayın Tarihi : 5.2.2020

​Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) çerçevesinde İlimizde yapılan 13.Etap hibe başvurularına ait değerlendirmeler, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca İl Proje Değerlendirme Komisyonu Genel Raporları üzerinden nihai değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz onayı ile sonuçlandırılmıştır.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcıların kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde İl Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Hibe sözleşmesi imzalamadan önce, başvuru sahipleri, elektronik ağ üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile 2019/30 nolu tebliğin 33 üncü maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosyayı İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilgi ve belgelerin imzalı/paraflı olması gerekir.

Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

Kırsal Kalkınma Destekleri programı 13.Etap kapsamında başvuruları uygun görülmeyen  (listede isimleri yer almayan) yatırımcılara reddedilme gerekçelerini içeren Geri Bildirim Belgeleri kendilerine yazı ile tebliğ edilecektir.

İlimizde program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcı listesi ekte sunulmuştur.

AGRI_ILI_EKONOMIK_YATIRIMLAR_PROGRAM_LISTESI.XLSX