27.3.2018 / Gösterim Sayısı : 496

Genç Çiftçi Hibe Programı Hakkında Duyuru

Genç Çiftçi Projeleri Hibe Programı

- Programa 25.03.1978 – 24.03.2000 tarihleri arasında doğanlar başvurabilir.

- Başvurular 02.04.2018 tarihinde başlar ve 30.04.2018 tarihinde sona erer.

- Bütün konularda projeler KDV hariç en az 30.000,00-TL olarak hazırlanır ve buna göre hibe ödenir.

- Başvurular öncelikle, gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır.
- Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.
- Çiftçi çıktılar ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği ve bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine şahsen teslim eder.

- Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

 

Başvuru Yapacak Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3- Okur-yazar olmak,

4- Sürekli ücretli çalışan olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

5- Öğrenci (Açıköğretim hariç), Asker ve Hükümlü olmamak,

6- KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

7- 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

8- Arıcılık konulu proje başvuruları için, 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

9- Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için, en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye olmak,

10- Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş reddedilmiş olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

11- Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak, (Kendisi ve eşi dâhil)

 

Programın Proje Konuları

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1- Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3- Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4- Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

4- Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1- Kapama meyve bahçesi tesisi,

2- Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3- Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4- Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

5- Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, İşl. Depl. ve Paketlenmesi,

 

Başvuru Aşamasında İstenecek Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK'ndan alınan belge,

3- Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge

4- Başvuru dilekçesi, (İnternetten)

5- Proje tanıtım formu, (İnternetten)

6- Taahhütname, (İnternetten)

7- Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.


''