Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Şube Müdürlüğünün Görevleri

​1) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

2) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

3) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

4) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,

tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

5) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

6) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

7) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

8) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

9) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

10) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,

11) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.

12) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

13) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek,

14) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

15) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

16) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

17) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

18) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

19) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


Şube Müdürlüğü Personeli


TUNCER TAŞDAN

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili

1977 yılında Ağrı İli Merkez İlçesi Gümüşyazı köyünde doğdum. İlkokulu Ağrı Merkez 100. Yıl İlköğretim okulunda, ortaokulu Ağrı Merkez Atatürk Ortaokulunda ve liseyi Van Ziraat Meslek Lisesinde tamamladım. Şubat 1998 tarihinde Ağrı İl Tarım Müdürlüğü’nde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladım.

1996 yılında girdiğim Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Bakanlığımızın açmış olduğu Unvan Değişikliği Sınavını kazanarak 2004 yılında Ağrı İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendis oldum. 15 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

 Personel Listesi​

1Tuncer TAŞDAN Şube Müd. V.
2Şaban EROĞULTekniker
3Zeynep TOPALOĞLUMühendis
4Adem ASLANMühendis
5Burcu GÜNERMühendis
6Adem GÜNTAŞTeknisyen 
7Erhan ERENMühendis
8Selvi Özge DEĞİRMENCİMühendis
9Abdulgani COŞANDALVet.Hek''