Gıda Ve Yem Şubesi

Şube Müdürlüğü Görevleri

​1) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

2) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

3) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,

5) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

6) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek

7) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

8) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

9) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

10) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATI İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI BAŞVURUSU

Bitkisel gıda ve yemin ihracatında Sağlık Sertifikası başvurusu yapılırken dikkate alınacak hususlar aşağıdaki klavuzlarda belirtilmiştir.


Şube Müdürlüğünde Görevli Personel


Rıdvan ALPASLAN

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ

15.10.1983 tarihinde Erzurum İli Horasan İlçesinde doğdum.  İlkokul öğrenimimi Diyadin’de, ortaokul öğrenimimi sırasıyla Doğubayazıt ve Ağrı’da, lise öğrenimimi de Ağrı’da tamamladım. 2009 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009-2011 yılları arasında özel bir şirkette yönetici olarak çalıştım. 2011 yılında Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak göreve başladım. 2011-2013 yılları arasında Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra 2013 yılında Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildim. 24.08.2016 tarihinden itibaren Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. 

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ

1Rıdvan ALPASLANŞube Müd.Vekili
2Abdullah DANIŞMAZMühendis(Gıda)
3Yıldıran YILDIRIMŞef
4Taner DURANTekniker
5Hivza Eren KİMSUNVeteriner Hekim
6Menşur ŞAHİNMühendis
7Ömer KÜNTEVeteriner Hekim
8Türkan ŞAHİN CELEPMühendis(Gıda)
9Efsun DELİGÖZMühendis (Gıda)
10Zühal UĞUŞMühendis (Gıda)
11Serpil DEMİRELMühendis (Gıda)
12Hüseyin DOKUZERTekniker''