İdari ve Mali İşler

Şube Müdürlüğünün Görevleri

1)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

2)İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

3)İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

4)İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

5)İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

6)İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

7)İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

8)İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

9)İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

10)İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

11)İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k)İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

12)İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

13)İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,

14)İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

15)Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Şube Müdürlüğünde Görevli Personel

TUNCAY TAŞDEMİR

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ

ÖZGEÇMİŞ

1973 yılında Ağrı İli Eleşkirt İlçesi Öztoprak köyünde doğdum. İlk ve Orta Eğitimimi Eleşkirt İlçesinde okudum. Lise Eğitimini Çankırı’da Ziraat Meslek Lisesinde tamamladım. 1992 yılında Ağrı İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine bağlı Tarım Önlisans Programı Tarım Teknikerliği bölümünden 1999 yılında mezun oldum. Ağrı İl Müdürlüğünde ziraat teknikeri ve personel şefi olarak görev yaptım. İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü görevini vekâleten 2010 tarihine kadar sürdürdüm. Bakanlığımızın yeniden yapılanmasından sonra, 2012 tarihinde Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdür Vekili olarak görevini sürdürmekteyim. Evliyim.
Şube Müdürlüğümüzde Görev Yapan Personel Listesi

1Kenan ENGİNİl Müdür V.
2Zeki ÇELİKİl Müdür Yrd.
3Numan KIZILGEÇİTAvukat
4Tuncay TAŞDEMİRİ.M.İ.  Şb.Md
5Cengiz ORUÇİ.M.İ.  Şb.Md
6Ahmet YALVAÇTekniker( Elk.)
7Resul POLATTekniker(Mak.)
8Naci AYDEMİRTeknisyen(Elk.)
9Mahmut KAYHANAraştırmacı
10Erkan ÇETİNTeknisyen(Elk.)
11İsmail Hakkı BURAKTekniker(Elk)
12Seracettin SAVAŞTekniker(Elk)
13Ayhan YUMUKTekniker(Elk)
14Adnan TUĞANTeknisyen(end)
15İsmail KİMSUNTeknisyen(end)
16Yahya CANŞİTeknisyen(Elk.)
17Süleyman SARIBilgisayar İşl.
18Suat ADIGÜZELBilgisayar İşl.
19A.Kadir ALPASLANİşçi
20Ayhan TANIŞMANİşçi
21Hatice TAŞDEMİRİşçi
22İhsan OKİşçi
23Zeki ÇELİK4/B
24Levent DEMİR4/B
25Metin VAN4/B
26İrfan İRFANOĞLU4/B
27Haydar TAYLAN4/B
28Ebubekir AFŞİNŞoför
29Turgut TAŞİşçi
30M.Abidin ŞAMV.H.K.İ
31Ayhan KÖSEHizmetli
32Cesim DURSUNİşçi
33Sinan GÜÇLÜTekniker

​​''